PowerLegion - Forum

Full Version: [Model] Cerere DNS
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Model cerere:


Numele deţinătorului/deținătorilor: 

Contact(SKYPE , STEAM , Y!M , ETC): 

Ați aplicat pentru a deveni membru în grupul de GameTracker?: 

Joc: 

Mod: 

IP: 

Port: 

Numărul sloturilor: 

DNS dorit: 

Link Statistici(GT.COM/GS.COM/ETC): 

Veți utiliza TS3(TEAMSPEAK3)?: 

Firma de hosting unde este găzduit: