PowerLegion - Forum

Full Version: [Model] - Cerere Grad
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Pentru a solicita un grad pe serverul nostru de TeamSpeak este nevoie să deschideți un topic cu numele : [ CERERE GRAD ] NUMELE DVSIar continutul trebuie sa respecte următorul mode :1. Numele :
2. Varsta :
3. Unique ID:
4. Experienta :
5. Pentru ce grad vrei sa aplici? :
6. De ce vrei acest grad? :
7. Cum vei ajuta comunitatea? :
8.  Ai citit regulamentul? :