PowerLegion - Forum

Full Version: CERINȚE
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

Cerințe pentru a cumpăra un produs :

#Minim 10 posturi pe forum .

#Minim 5 zile în comunitate .

#Scrierea corect gramaticală .

#Respectarea modelului.Comunitatea
<font color="#e74c3c">POWERLEGION</font><font color="#bcbcbc"> </font>își rezervă dreptul de a modifica acest model fără permisiune și fără să ofere explicații .