PowerLegion - Forum

Full Version: Cerere DNS Alexa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.

GuestNumele deţinătorului/deținătorilor:  Alexa , surushi
<br style="color:#2ecc71;" />Contact(SKYPE , STEAM , Y!M , ETC): TS - surushi
<br style="color:#2ecc71;" />Ați aplicat pentru a deveni membru în grupul de GameTracker?:  Nu
<br style="color:#2ecc71;" />Joc: CSGO
<br style="color:#2ecc71;" />Mod: Competitive
<br style="color:#2ecc71;" />IP: 
<table align="center" cellpadding="2" cellspacing="0" style="color:#000000;" width="100%"><tbody><tr><td style="color:#FF0000;">
89.33.242.183
</td>
</tr></tbody></table>
Port: 
27015<br style="color:#2ecc71;" />Numărul sloturilor: 22
<br style="color:#2ecc71;" />DNS dorit: alexa.powerlegion.ro
<br style="color:#2ecc71;" />Link Statistici(GT.COM/GS.COM/ETC): Revin cu Edit
<br style="color:#2ecc71;" />Veți utiliza TS3(TEAMSPEAK3)?:  Da
<br style="color:#2ecc71;" />Firma de hosting unde este găzduit: Confidential , spun la cerere oricum nu este fantoma [img]<fileStore.core_Emoticons>/emoticons/ag.gif[/img]GuestNu pot edita postul !!
Link statistici - http://www.gametracker.rs/server_info/89...183:27015/
Acceptat
T/C 
 
Lasa mi categoriile in privat!